De Mozaïek

Afdeling

De Mozaïek

Binnen het geheel van het ziekenhuis bekleedt afdeling De Mozaïek de functie van dagbehandeling binnen de voortgezette behandeling vanuit de rehabilitatievisie (SRH: inzetten op sterktes en mogelijkheden).

We werken er in twee leefgroepen op basis van leeftijd.

De Mozaïek richt zich op de behandeling van patiënten met diverse psychiatrische problematieken met een zekere graad van stabiliteit. De blijvende kwetsbaarheden en beperkingen in het sociaal functioneren hebben nood aan een langdurende dagbehandeling met het oog op het verdere stabiliteit en verruiming van de aanwezige mogelijkheden en het bevorderen van een verdere reïntegratie.

 

Dr. Anneleen Tansens

Psychiater

Kris Tijtgat

Hoofdverpleegkundige

Gerda Vancayzeele

Adjunct-hoofdverpleegkundige

Lien Hallein, Delphine Dedeyne

Lien Hallein, Delphine Dedeyne

Psychologen

Leen Vanhauwe, Els Landuyt

Leen Vanhauwe, Els Landuyt

Maatschappelijk werkers