Verslavingszorg

Afdeling

De Wending 1

Op De Wending 1 behandelen we personen met een verslavingsprobleem. Dit kan gaan om een verslaving aan alcohol, medicatie en cannabis of een combinatie van deze middelen. De behandeling van illegale drugproblematiek kan enkel kortdurend met het oog op verwijzing naar gespecialiseerde centra.

Afhankelijk van de situatie en de context van de cliënt kunnen we een volledige opname of dagbehandeling opstarten.

Vanuit een cognitief-gedragstherapeutisch kader werken we naar een gezonde levenswijze zonder alcohol. Psycho-educatieve sessies vormen de basis om tot inzicht en motivatie te komen. De principes van motiverende gespreksvoering zijn de rode draad doorheen de behandeling. Deze fundamenten zijn de onderbouw voor diverse groepstherapieën en trainingen die zich allen richten op de ontwikkeling van een nieuwe levenswijze zonder middelengebruik.

Dr. Tine Verdée

Psychiater

Isabelle Vercruysse

Isabelle Vercruysse

Hoofdverpleegkundige

Marie Callewaert, Melanie Verhelst

Marie Callewaert, Melanie Verhelst

Psychologen

Lisa Vermeersch, Vera Vermeulen

Lisa Vermeersch, Vera Vermeulen

Maatschappelijk werkers

ABA: ambulant behandelprogramma alcohol

In samenwerking met het Jan Yperman Ziekenhuis en het CGG Largo bieden we tevens een 'Ambulant Behandelprogramma Alcohol' aan voor personen met een problematisch alcoholgebruik. Hierin gaat de cliënt samen met het team aan de slag, om te komen tot een nieuwe nuchtere en gelukkige levensstijl. Het trainingsprogramma loopt over zeven halve dagen.

Voor bijkomende vragen kun je terecht via 057 23 91 35 of info@aba-ieper.be.