Ouderenpsychiatrie

04

Ouderenpsychiatrie

De ouderenpsychiatrie is bedoeld voor mensen die ouder zijn dan 65 jaar. Ook cliënten jonger dan 65 komen in aanmerking voor opname, als ze klachten ontwikkelen die met het verouderingsproces samenhangen.

De Wending 4 fungeert als opnameafdeling. De Wering als vervolgafdeling.

AFDELING

De Wending 4

Op De Wending 4 nemen we cliënten op met psychische problemen die nauw samenhangen met het ouder worden: ernstige problemen door bijvoorbeeld het wegvallen van de partner, depressie of angstgevoelens, problemen n.a.v. pensionering, lege nest, verlies van gezondheid, …

Er is mogelijkheid tot een volledige opname of een opname in dagbehandeling. De behandeling duurt maximum twee tot drie maanden.

We werken volgens het bio-psycho-sociaal model: in de behandeling houden we rekening met problemen van lichamelijke, psychische en sociale aard en proberen daar op de respectieve levensdomeinen een antwoord op te vinden.

 

 

Dr. Anneleen Tansens

Psychiater

Kris Tijtgat

Hoofdverpleegkundige

Fons Deseyne

Psycholoog

Leen Vanhauwe, Laure Coopman

Leen Vanhauwe, Laure Coopman

Maatschappelijk werkers

AFDELING

De Wering

De Wering fungeert als afdeling voor voortgezette behandeling. Er is mogelijkheid tot volledige opname of opname in dagbehandeling. De Wering bestaat uit twee leefgroepen.

Leefgroep 1

Deze leefgroep richt zich tot cliënten met een psychische kwetsbaarheid met een geringe zorgbehoefte, die langdurige behandeling nodig hebben.

We geven invulling aan de principes van herstelondersteunende zorg, met het oog op het verbeteren van het (psychisch) welbevinden bij patiënten, ondanks de aanwezigheid van een psychische kwetsbaarheid.
We ondersteunen cliënten in hun dagelijks functioneren, het aanhouden van een dagritme en een omgang met zichzelf en anderen die bij hen past. We streven naar zinvolle dagbesteding en vrije tijd.

We geven invulling aan een passend toekomstperspectief en we zoeken samen antwoorden op vragen, die voor de cliënt belangrijk zijn. Vanuit een presente en gelijkwaardige houding gaan teamleden en cliënten op weg, vertrouwend op de eigen krachten, mogelijkheden en deskundigheid van de patiënten en hun omgeving.

Leefgroep 2

Deze leefgroep richt zich tot cliënten met cognitieve problemen ten gevolge van chronisch alcoholmisbruik (o.a. het syndroom van Korsakov).

De begeleiding is gericht op herstel. We doen dit aan de hand van de principes ‘foutloos leren’ en ‘afnemende aanwijzingen’.

We streven naar het maximaal ontwikkelen van de resterende psychische en lichamelijke mogelijkheden.

Het hoofddoel hierbij is te werken naar een zo hoog mogelijk niveau van zelfstandig functioneren van de cliënt. De begeleiding is een evenwichtsoefening tussen bieden van structuur en ondersteuning, het respect voor de zelfstandigheid en het stimuleren hiervan.

.

 

Dr. Tine Verdée

Psychiater

Stephanie Deprez

Hoofdverpleegkundige

Alain Lefevere

Psycholoog

Laure Coopman

Laure Coopman

Maatschappelijk werker