Crisiszorg

AFDELING

Crisiseenheid

De Crisiseenheid biedt een volledige opname aan volwassen cliënten die in een acute crisis verkeren. Dit betekent dat de persoon (in en met zijn directe omgeving) er niet in slaagt een oplossing voor zijn huidige moeilijkheden te vinden. De behandeling is van korte duur waarbij we werken naar ontslag of naar een andere vorm van volledige opname of ambulante begeleiding, doorverwijzing naar aan afdeling binnen ons ziekenhuis of oriëntering naar de afdeling van oorsprong.

De visie en zorgfuncties van de Crisiseenheid hebben tot doel dat de cliënt evolueert tot een toestand waarbij hij zich bewust wordt van de crisis die hij meemaakte en terug zijn zelfcontrole herwint. Globaal werken we met het bio-psycho-sociale model, met het accent op probleemverkenning.

Cliënten die gedwongen zijn opgenomen, starten hier hun opname.

 

Dr. Liesbeth Casselman

Dr. Liesbeth Casselman

Psychiater coördinator

Dr. Joke Verhaeghe

Dr. Joke Verhaeghe

Psychiater

Tom Demuynck

Tom Demuynck

Hoofdverpleegkundige

Pieter Naert, Kyra Olivier

Pieter Naert, Kyra Olivier

Psychologen

Els Landuyt, Noa Doize

Els Landuyt, Noa Doize

Maatschappelijk werkers