Nieuws

Een vzw in beweging: over de keuze voor een nieuwe organisatiestructuur

vzw Gezondheidszorg Bermhertigheid Jesu

Als psychiatrisch ziekenhuis maakt Heilig Hart Ieper deel uit van de vzw Gezondheidszorg 'Bermhertigheid Jesu'. Deze organisatie zet zich in voor mensen met een psychische kwetsbaarheid in de regio’s Ieper en Brugge.

De vzw is in beide regio’s actief in verschillende mobiele en ambulante netwerken en nauw betrokken bij talrijke initiatieven en projecten.

Daarnaast is  zij verantwoordelijk voor zes andere voorzieningen waarin bijna 1300 bekwame en betrokken medewerkers en 26 artsen garant staan voor uitstekende zorg- en dienstverlening:

Drie psychiatrische ziekenhuizen:

Twee centra voor psychische revalidatie:

Twee psychiatrische verzorgingstehuizen:

 

De voorbije tijd is er veel aandacht besteed aan missie, visie en strategie.

In het belang van de zorgvrager  en zijn netwerk. In het belang van goede, kwaliteitsvolle zorg en dienstverlening. In het belang van de vele maatschappelijke uitdagingen die op ons afkomen.

Dit heeft geleid tot een aantal belangrijke keuzes.

Op beheers- en beleidsvlak zal er veel intensiever samengewerkt worden. De zorg blijft georganiseerd op lokaal niveau, dicht bij de zorgvrager. Brugge en Ieper vormen de kernregio’s. Elke regio heeft ruimte voor het ontwikkelen van nieuwe initiatieven, met respect voor eigenheid en diversiteit. De komende jaren krijgt dit verder vorm.

Verder is de organisatiestructuur hertekend. We verwelkomen Herman Roose als nieuwe algemeen directeur. Hij krijgt de medewerking van  Hilde Cailliau (directeur facilitair en IT), Lieve Vermeire (directeur HR) en Wouter Sadonis (directeur financiën en administratie).

De initiatieven en voorzieningen in de regio Ieper worden aangestuurd door regiodirecteur Cathy Room. Voor de regio Brugge wordt dat regiodirecteur Koen Lefevre.

Specifiek voor Heilig Hart Ieper  betekent dit dat de leiding in handen is van Cathy Room. Zij werkt nauw samen met hoofdarts dr. Katrien Verstraete en zorgdirecteur Ignace Noyez.

Tot slot dankt het bestuursorgaan van de vzw Gezondheidszorg 'Bermhertigheid Jesu' alle betrokkenen voor het verrichte werk. Dankzij de deskundigheid en motivatie van alle medewerkers en artsen blijven we binnen beide regio’s garant staan voor kwalitatieve zorg en ondersteuning én zoeken we mee naar oplossingen voor de vele vragen van mensen met psychische kwetsbaarheid.

Lees meer

Nieuws

"If there is magic in art, it is contained in water"

Vanaf eind oktober valt er opnieuw kunst in het ziekenhuis te ontdekken.

vzw Gezondheidszorg Bermhertigheid Jesu
Nieuws

Een vzw in beweging: over de keuze voor een nieuwe organisatiestructuur

Heilig Hart Ieper maakt deel uit van vzw Gezondheidszorg Bermhertigheid Jesu. Binnen die vzw zijn er een aantal belangrijke keuzes gemaakt.

Nieuws

Ervaringsdeskundigheid als verdere stap binnen het herstelgericht werken

Ervaringdeskundige Leonie vertelt over hoe ze de eerste maanden in haar nieuwe job ervaart.

Inzicht editie voorjaar 2022
Nieuws

Magazine Inzicht editie voorjaar 2022: lees online!

Benieuwd naar alle nieuwigheden binnen het ziekenhuis? Lees nu de voorjaarseditie 2022 van ons magazine 'Inzicht' online!